अभियान्त्रिकानुभागः

Currently content not available.

स्टाफविवरण:

faculty
क्रमांक: चित्रम् नाम विभाग पद
1 श्री रमाकान्त उपाध्यायः अभियांत्रिकी अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)
2 श्री अञ्जनीकुमारः अभियांत्रिकी सहायकाभियन्ता
3 श्री नरेन्द्रपालः अभियांत्रिकी कनिष्ठाभियन्ता (इलेक्ट्रिकल)
4 श्रीमती संध्यासिंहः अभियांत्रिकी कनिष्ठाभियन्ता (सिविल)
5 श्री चन्द्रभूषणतिवारी अभियांत्रिकी इलेक्ट्रीशियन
6 श्री अंशुमनघुर्नियालः अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
7 श्री राहुलरायः अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
8 श्री ओम्केश्वरतिवारी अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
9 श्री बिजेंद्रसिंहराना अभियांत्रिकी पंपचालकः
10 श्री दयाशङ्करतिवारी अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
11 श्री धीरजसिंहः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
12 श्री सन्तोषकुमारः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
13 श्री दीपकः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
14 श्री नरेशकुमारः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
15 श्री नवीनमच्चलः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी