शैक्षणिकेतरकर्मचारी

Search as
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
क्रमांक: चित्रम् नाम विभाग पद
1 अजयकुमारः श्री अजयकुमारः वित्त-लेखाविभागः कनिष्टलिपिकः
2 अजयकुमारटण्डनः श्री अजयकुमारटण्डनः वित्त-लेखाविभागः उपकुलसचिवः
3 अल्का रायः डॉ अल्का रायः वित्त-लेखाविभागः वित्ताधिकारी
4 अमितकुमारः श्री अमितकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
5 अनिल कुमार श्री अनिल कुमार सङ्गणककेन्द्रम् बहुकार्यकर्मचारी
6 अनीता जोशी श्रीमती अनीता जोशी पुस्तकालयः प्रोफेशनलसहायकः
7 अञ्जनीकुमारः श्री अञ्जनीकुमारः अभियांत्रिकी सहायकाभियन्ता
8 अंशुमनघुर्नियालः श्री अंशुमनघुर्नियालः अभियांत्रिकी वरिष्टलिपिकः
9 अशोककुमारः श्री अशोककुमारः प्रशासनविभागः सहायकः
10 बलरामसिंहः श्री बलरामसिंहः पुस्तकालयः पुस्तकालयसहायकः
11 बनवारीलालवर्मा श्री बनवारीलालवर्मा सङ्गणककेन्द्रम् प्रणालीप्रशासकः
12 भारती त्रिपाठी श्रीमती भारती त्रिपाठी प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
13 भावना शाण्डिल्यः श्रीमती भावना शाण्डिल्यः शिक्षा अर्द्ध व्यावसायिक सहायक
14 भीमकुमारः श्री भीमकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
15 बिजेंद्रसिंहराना श्री बिजेंद्रसिंहराना अभियांत्रिकी पंपचालकः
16 बिनोदकुमारनाथः श्री बिनोदकुमारनाथः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
17 बिपिनकुमारत्रिपाठी श्री बिपिनकुमारत्रिपाठी प्रशासनविभागः शोध-साङ्ख्यिकी-अधिकारी
18 चन्द्रभूषणतिवारी श्री चन्द्रभूषणतिवारी अभियांत्रिकी इलेक्ट्रीशियन
19 दयाचंद श्री दयाचंद प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
20 दयाशङ्करतिवारी श्री दयाशङ्करतिवारी अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
21 दीपकः श्री दीपकः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
22 दीपिका राणा श्रीमती दीपिका राणा प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
23 धर्मेन्द्रः श्री धर्मेन्द्रः शैक्षणिकविभागः सहायकः
24 धीरजसिंहः श्री धीरजसिंहः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
25 दिनेशकुमारः श्री दिनेशकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
26 दिनेशकुमारः श्री दिनेशकुमारः वित्त-लेखाविभागः निजी सचिवः
27 गंगाधरमुदुली श्री गंगाधरमुदुली प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
28 गिरीशचन्द्रपन्तः श्री गिरीशचन्द्रपन्तः शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
29 ज्ञानचन्दशर्मा श्री ज्ञानचन्दशर्मा सङ्गणककेन्द्रम् सहायकप्रोग्रामरः
30 ज्ञानधरपाठकः श्री ज्ञानधरपाठकः प्रकाशनप्रकोष्ठः शोधसहायकः
31 हिमानी शदानी श्रीमती हिमानी शदानी प्रशासनविभागः निजी सचिवः
32 हिमांशु कुमार श्री हिमांशु कुमार पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
33 ईश्वरसिंहबिष्टः श्री ईश्वरसिंहबिष्टः सङ्गणककेन्द्रम् टेक्निकलसहायकः (सङ्गणकम्)
34 जयप्रकाशसिंह श्री जयप्रकाशसिंह प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
35 जन्गापल्लीमहेन्द्रः श्री जन्गापल्लीमहेन्द्रः पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
36 जयकृष्णा कामिला श्री जयकृष्णा कामिला पुस्तकालयः प्रोफेशनलसहायकः
37 जीवन कुमार भट्टराई डॉ जीवन कुमार भट्टराई प्रकाशनप्रकोष्ठः लिपिसंशोधकः
38 कन्गननाथः श्री कन्गननाथः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
39 कान्ता श्रीमती कान्ता परीक्षाविभागः उपकुलसचिवः
40 करुणेशरावः श्री करुणेशरावः परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
41 कुलदीपसिंहः श्री कुलदीपसिंहः सङ्गणककेन्द्रम् प्रयोगशालासहायकः (सङ्गणकम्)
42 ललिता कुमारी श्रीमती ललिता कुमारी विकास सहायकः
43 ललिता यादवः श्रीमती ललिता यादवः शिक्षा वरिष्टलिपिकः
44 लोकेशः श्री लोकेशः प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
45 महेन्द्रसिंहः श्री महेन्द्रसिंहः शैक्षणिकविभागः वरिष्टलिपिकः
46 महेशकुमारः श्री महेशकुमारः विकास सहायकः
47 मनीष आरोड़ा श्री मनीष आरोड़ा शैक्षणिकविभागः कनिष्टलिपिकः
48 मनीषजेरथः श्री मनीषजेरथः परीक्षाविभागः कनिष्ट लिपिक
49 मनीषलोहानी श्री मनीषलोहानी विकास सहायकः
50 मंजीतसिंहः श्री मंजीतसिंहः प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
51 मथुराप्रसादः श्री मथुराप्रसादः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
52 मुनीशचन्दबडोला श्री मुनीशचन्दबडोला शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
53 नरेन्द्रमहतो श्री नरेन्द्रमहतो शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
54 नरेन्द्रपालः श्री नरेन्द्रपालः अभियांत्रिकी कनिष्ठाभियन्ता (इलेक्ट्रिकल)
55 नरेशकुमारः श्री नरेशकुमारः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
56 नवीनः राजपूतः डॉ नवीनः राजपूतः पुस्तकालयः प्रोफेशनलसहायकः
57 नवलसिंहः श्री नवलसिंहः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
58 नेहा गुसाईं सुश्री नेहा गुसाईं प्रशासनविभागः निजीसहायक
59 नीतेशः श्री नीतेशः प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
60 नितिन नागर श्री नितिन नागर प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
61 ओमप्रकाशकौशिकः श्री ओमप्रकाशकौशिकः वित्त-लेखाविभागः सहायकः
62 ओम्केश्वरतिवारी श्री ओम्केश्वरतिवारी अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
63 पदम् चन्दसैनी श्री पदम् चन्दसैनी पुस्तकालयः पुस्तकालयसहायकः
64 पङ्कजः श्री पङ्कजः परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
65 पिण्टू बनर्जी श्री पिण्टू बनर्जी परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
66 प्रमोदचतुर्वेदी श्री प्रमोदचतुर्वेदी प्रशासनविभागः निजी सचिवः
67 प्रतिभा श्रीमती प्रतिभा प्रशासनविभागः वरिष्टलिपिकः
68 प्रीती त्यागी श्रीमती प्रीती त्यागी शैक्षणिकविभागः वरिष्टलिपिकः
69 प्रीती यादवः श्रीमती प्रीती यादवः प्रशासनविभागः सहायकः
70 राहुल श्री राहुल शिक्षा बहुकार्यकर्मचारी
71 राहुलरायः श्री राहुलरायः अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
72 राजकुमारः श्री राजकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
73 राजकुमारः श्री राजकुमारः प्रशासनविभागः अनुभागाधिकारी
74 राजेन्द्रसिंहः श्री राजेन्द्रसिंहः पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
75 राजेश कुमार श्री राजेश कुमार प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
76 राजेशकुमारपाण्डेयः श्री राजेशकुमारपाण्डेयः पुस्तकालयः सहायकपुस्तकालयाध्यक्षः
77 रजनीशरायः श्री रजनीशरायः शैक्षणिकविभागः वरिष्टलिपिकः
78 रजनी सञ्जोत्रा श्रीमती रजनी सञ्जोत्रा परीक्षाविभागः अनुभागाधिकारी
79 राकेशकाण्डपालः श्री राकेशकाण्डपालः वित्त-लेखाविभागः अनुभागाधिकारी
80 राममिलनः श्री राममिलनः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
81 रमाकान्त उपाध्यायः श्री रमाकान्त उपाध्यायः अभियांत्रिकी अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)
82 रमेशचन्दगहलोतः श्री रमेशचन्दगहलोतः शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
83 रमेशचन्दमीणा श्री रमेशचन्दमीणा प्रकाशनप्रकोष्ठः बहुकार्यकर्मचारी
84 रमेशकुमार श्री रमेशकुमार वित्त-लेखाविभागः वरिष्टलिपिकः
85 रानी पंवारः श्रीमती रानी पंवारः सङ्गणककेन्द्रम् सहायक
86 रिचा भसीनः श्रीमती रिचा भसीनः प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
87 रोहित वशिष्ठ श्री रोहित वशिष्ठ प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
88 रुचिका भटनागरः श्रीमती रुचिका भटनागरः परीक्षाविभागः वरिष्टलिपिकः
89 सचिनकुमारराय श्री सचिनकुमारराय सङ्गणककेन्द्रम् टेक्निकलसहायकः (सङ्गणकम्)
90 संध्यासिंहः श्रीमती संध्यासिंहः अभियांत्रिकी कनिष्ठाभियन्ता (सिविल)
91 संजीवसिंहचौहानः श्री संजीवसिंहचौहानः वित्त-लेखाविभागः वरिष्टलिपिकः
92 सन्तोषकुमारः श्री सन्तोषकुमारः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
93 सतीश श्री सतीश अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
94 सोम्या राय श्रीमती सोम्या राय पुस्तकालयः पुस्तकालयसहायकः
95 सावित्री कुमारी श्रीमती सावित्री कुमारी प्रशासनविभागः अनुभागाधिकारी
96 शम्भुदत्तः श्री शम्भुदत्तः प्रशासनविभागः पाचकः
97 श्रवणकुमारः श्री श्रवणकुमारः प्रशासनविभागः कर्मचारिवाहनचालकः
98 शशिभूषणशुक्लः श्री शशिभूषणशुक्लः पुस्तकालयः तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)
99 सोनू कुमार श्री सोनू कुमार पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
100 श्रीनाथः के. नायरः श्री श्रीनाथः के. नायरः प्रशासनविभागः वरिष्टलिपिकः
101 सुच्चासिंहः श्री सुच्चासिंहः शैक्षणिकविभागः सहायककुलसचिवः
102 सुदामारामः श्री सुदामारामः शिक्षा सहायकः
103 सुन्दरपालः श्री सुन्दरपालः शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
104 सुनीलकुमारमिश्रः श्री सुनीलकुमारमिश्रः पुस्तकालयः तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)
105 सुनीलशर्मा श्री सुनीलशर्मा पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
106 सुरेन्द्रकुमारनागरः श्री सुरेन्द्रकुमारनागरः शिक्षा टेक्निकलसहायकः (प्रयोगशाला)
107 सुषमा डेमला श्रीमती सुषमा डेमला वित्त-लेखाविभागः सहायककुलसचिवः
108 तरुणाअवस्थी सुश्री तरुणाअवस्थी प्रकाशनप्रकोष्ठः शोधसहायकः
109 तिलकराजः श्री तिलकराजः प्रशासनविभागः सहायकः
110 उप्परापाली कुमारस्वामी श्री उप्परापाली कुमारस्वामी प्रशासनविभागः स्वास्थ्यकेन्द्रसहायकः
111 वैभवः खन्ना श्री वैभवः खन्ना प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
112 वन्दना श्रीमती वन्दना प्रशासनविभागः अनुभागाधिकारी
113 विजय रंजन पाण्डेय श्री विजय रंजन पाण्डेय शिक्षा प्रयोगशाला परिचर मनोविज्ञान
114 वीरेन्द्रकुमारः श्री वीरेन्द्रकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी