पाठ्यक्रम:

syllabus
क्रमांक: कोर्स शीर्षक: विवरणम्
41 Part Time Courses वन इयर पौरोहित्य प्राशिक्षण डिप्लोमा कोर्स अवारोपणम् (466.76 KB) PDF
42 Part Time Courses छह महीने का संस्कृत संभाषण सर्टिफिकेट कोर्स अवारोपणम् (1.34 MB) PDF
43 Part Time Courses छह महीने का जैन विद्या सर्टिफिकेट कोर्स अवारोपणम् (1.08 MB) PDF
44 Part Time Courses वन इयर जैन विद्या डिप्लोमा कोर्स अवारोपणम् (803.88 KB) PDF

Pages